Blauwborst op 31 maart

23 april

Boompieper, Pimpelmees, Roodborsttapuit en Rietgors

Oranjetipje (vrouwtje) en Poelkikker (zeldzaam)

Noorse Witsnuitlibel en Boomblauwtje

28 april

Viervleklibel, Smaragdlibel en Vuurjuffer

Grasmus, 2x Tuinfluiter en Kneu

Witte Kwikstaart, (helaas een dode) vos, paartje Slobeenden en Blauwborst