Vele libellen vlogen er rond. In aantallen waren de Viervleklibel, de Gewone Oeverlibel en Grote Keizerlibel. Wat minder de Vroege Glazenmaker met de lichtgroene ogen en de Glassnijder. 

Hierboven het mannetjes van de Glassnijder en rechts het vrouwtje dat duidelijk te herkennen is aan o.a. de bruine ogen.