Op 13 juli 2019 nog een keertje meegegaan met BirdingHolland naar de Weerribben in Overijssel. Vooral op zoek naar de grote Vuurvlinder. Het weer werkte niet echt mee. Vlinders en libellen hebben zon nodig. Dan zijn ze actief en kunnen we ze ook beter ontdekken. Toch een goede dag geweest en fraaie foto's kunnen maken. We hebben zo'n 14 vlindersoorten en 21 libellensoorten gezien, waarvan een groot deel ook op de foto terecht is gekomen.

Vergeet niet de foto's te vergoten voor meer details.

En hier was het allemaal om begonnen. De Grote Vuurvlinder. Een ondersoort die alleen hier voorkomt. Twee jaar geleden vele gezien, maar dit jaar slechts 1. Kan natuurlijk door het weer komen, maar we hebben ook een aantal mensen gesproken die tevergeefs naar deze vlinder gezocht hebben.. Wij hadden geluk dat Martijn en Marnix een plekje wisten langs de weg met een bosje, één kattenstaart en het zonnetje kwam even schijnen. De vlinder liet zich aan alle kanten zien en fotograferen. Een prachtexemplaar.

Het mannetje van de zwarte heidelibel. Hieronder het vrouwtje. En nog een Viervleklibel.

Pantserjuffer; hieronder links de tengere pantserjuffer en een vrouwtje van de Pantserjuffer. Daaronder een Vuurlibel.

Behalve libellen ook de nodige sprinkhanen gespot. Zoals de Gouden Sprinkhaan, Sabelsprinkhaan, een Bruine Sprinkhaan, en een Roze Sprinkhaan en deze laatste is een erythrisme van de Gouden Sprinkhaan, zo heet een dergelijke afwijking. En dus uiterst zeldzaam.

Ook een zeldzame soort die hier voorkomt (en verder ten zuiden van Valkenswaard) is de Kempische heidelibel.

Herkenbaar aan druppeltjes op het achterlijf.

Steenrode heidelibel

Bloedrode heidelibel

Bruin Zandoogje

Oeverlibel vrouwtje

Viervlek en Grote Boterbloem. Onder: Grote Keizerlibel

Boven: Bruine Korenbout en een orgie van de Blauwe Breedscheenjuffer. Onder een zweefvlieg en een grote Roodoogjuffer.

En we kregen nog wat extra's: een Purperreiger die overvloog; een Roerdomp die aan het foerageren was en een ooievaar die op vrij korte afstand door het water liep op zoek naar voedsel. Foto kon ik via het autoraampje maken.