Op 25 juni Jolanda meegenomen naar de Heideblauwtjes.

Boven Heideblauwtjes en Groot dikkopje

Onder: Gewone smalboktor, eitjes (?) en Zwart Beertje

Boven: Phegeavlinder en Tangpantserjuffer

Onder: Beekoeverlibel en Basterdzandloper

 20 juni: Stippelberg -de Rips

Op het bekende stukje zaten weer de Heideblauwtjes, Hooibeestje en een stukje verderop de zeldzame Tangpantserjuffer.

Boven: Zuringspanner, Mjuisgrijze Kniptor en Gamma uiltje

Onder: Boompieper, Roodborsttapuit en Groot Dikkopej

12 april

Op 3 mei nog een wandelingetje gemaakt

met Driehoekeendagsvlieg, Zanglijster, Heggenmus, Roodwangschildpad