15 februari: met Henk en Harry een paar gebieden bezocht. Onder andere Elst en Linden.

Boven: Fuut, Bergeend en Blauwe reiger

Boven: Grote Zilverreiger, Graspieper, Rietpluim
Onder: Knobbelzwanen

Bpoven: Krakeend, Kuifeend, Parkeend
Onder: Wintertaling en Toendrarietgans