Nu een keer wat verder doorgelopen en uitgekomen bij de wand met poel die ze voor de oeverzwaluwen hebben gebouwd. Wederom geen zwaluw te bekennen. Het poeltje was aan het opdrogen en alleen een Bruine Glazenmaker bewaakte dit terrein. En weigerde te gaan zitten en in de vlucht was er met die achtergrond geen foto te maken.

Wel een Blauwe Breedscheen Juffer en een nogal verse Heidelibel.

Even later kon mijn eerste Zwartspriet dikkopje van dit jaar vastleggen. Ook een Weidebeekjuffer bleek zo gewillig.

Leuk was verder dat er een veldje Maskerbloemen stonden.