10 juli: Snelle Loop richting golfbaan

Parende lantaarntjes, Zwartsprietdikkopje, Pluimvoetbij, Landkaartje zomereditie, Icarusblauwtje

Boven: Ophion spec., Bruinrode heidelibel, Pluimvoetbij en Knoopkruidschildwants (zeldzaam)
Onder: Fitis, St. Jansvlinder, Gamma uil en Roodborsttapuit

9 juli

Boven: Blinde bij, drukte Terraskommavlieg, Ingekeepte smalboktor, Larinus turbinatus en de gevlekte smalboktor., Bloedrode heidelibel en Gehakkelde aurelia.

Onder: Veelstippig Aziatisch lieveheersbeestjes, Kleine Vuurvlinder

Paring Gewone oeverlibel, Populierenhaantjes,Grote rupsendoder, Oeverzwaluw en Vuurlibel

De Snelle Loop van de Hekker richting golfbaan

Vuurlibel, Witte Echte koekoeksbloem en Weidebeekjuffer en Blauwe breedscheenjuffers

Rupsen van de Atalantavlinder, Vrouwtje gewone oeverlibel, parende watersnuffels en Rozenkever

Doodskopzweefvlieg, Anomala dubia, Bloedrode heidelibel, Beekoeverlibel

Groene kikker, Zandroofvliegen en Moerasandoorn