Een uurtje over en mooi weer en dus even naar mijn 'libellenpad'.

Toch ook weer de mei haft op de foto gezet. Het blijft een fotogeniek beestje met zijn glas-in-lood vleugels. De lange sprieten aan de voorkant zijn van de mannetjes die daarmee de vrouwtjes uit de lucht plukken. Waar de zeer lange uitstekels van het achterlijf voor dienen is nog een vraagteken.

En als ik toch de camera in de hand hebt zie ik van alles kruipen en vliegen. Zoals juffers, soldaatjes, vlinders en sprinkhaantjes.

Maar ook het akkerviooltje en de rode klaver zijn de moeite waard. En als je goed kijkt snap je waarom de klaver tot de vlinderbloemigen wordt gerekend.