17 april: Een rondje Bospark 
Atalanta, Citroenvlinder, Klein geaderd witje

Parkeenden met muts

Oosterse anemoon