Eind juni: libellenpad
Pluimvoetbij, Bloedrode heidelibel, Eekhoorntje, Gewone citroenzweefvlieg
Tweedoornsmallijf, Groene distelsnuitkever, eitjes van ??, Zandroofvlieg, Kleverige ogentroost en Grote populierenhaan

12 juni Snelle Loop richting de golfbaan

Maskerbloemen, Hooibeestje, Geisha en Gestreepte goudspanner

Daaronder: Grote ratelaar, Kleverig Ogentroost (zeldzaam)

Op 11 juni wederom een korte wandeling gemaakt langs dit stukje Snelle loop. Bijzonder was deze keer de zeldzame Zuidelijke Keizerlibel die door de kleuren duidelijk van de grote keizerlibel te onderscheiden is. Zie hieronder.

Hieronder: Sneeuwwitte vedermot, Smaragdlibel (reflectie in het water), Gewone oeverlibel v, Zwanenbloem en Vroege glazenmaker

Nadat een bever de watertoevoer had afgesloten en dit stuk Snelle Loop bijna droog kwam te staan, heeft het Waterschap toch toestemming gekregen om het weer te herstellen. Met dit nieuwe water kwam er ook een nieuwe soort: de Bruine Korenbout.

Boven: Viervlek, Weidebeekjuffer en Snelle Loop
Onder: Azuurjuffers, Kleine wespenboktor, Lantaarntjes en Lantaartje v, Zuringrandwants

Op 2 juni flink geschrokken omdat het waterpeil schrikbarend gedaald was.

Boven: Fitis, Boompieper en parende Watersnuffels

Boven: Fraaie schijnbok, Lantaarntje v, Macrophya montana en Watersnuffels

Onder: St. Jacobsvlinder em Icarus blauwtjes Daaronder: Smaragdlibel en Kleine karakiet