Karweische Loop 6 en 7 augustus

Dit jaar pas nu naar dit stroompje geweest. Dit is door het waterschap helemaal opgeknapt en meandert tussen de weilanden door. De vegetatie is fantastisch hersteld en er bloeiden volop allerlei bloemen. Ik zag een haas voor mijn voeten wegschieten en ook een ree koos snel het hazenpad. En natuurlijk zijn er ook weer insecten. 

Zelfs voor mij een nieuwe soort voor de lens: de Oranje Luzernevlinder. Ook de Bruine Winterjuffer was er; de zgn. tweede generatie van dit jaar. Verder wemelde het van de Icarusblauwtjes en de allerlei juffertjes (Lantaarntjes, Watersnuffel, Blauwe Breedscheenjuffer)

21 augustus 2019

13 september 2019

Bont Zandoogje

Kleine Vuurvlinder en Icarusblauwtjes (v)

Mannetje Bloedrode heidelibel en vrouwtje Bruinrode heidelibel

Koraaljuffer

Bruine Winterjuffer met de typische houding van de vleugels aan dezelfde kant gevouwen.

Grote Keizerlibel

en onder mannetje en vrouwtje van de Blauwe Breedscheenjuffer

Paringswiel Blauwe Breedscheenjuffer en boven Weidebeekjufffer (m) en onder een Veldsprinkhaan

En ook vond ik 1 exemplaar van de Kleine Parelmoervlinder.