31 augustus
Toch maar weer eens kijken of er een bandheidelibel te vinden was: nope
Wel een aantal vlinders in het stuk waar alleen de bodem van de Snelle loop gemaaid was!!

Boven: Atalanta, Icarusblauwtje, Gehakkelde aurelia
Onder: Hooibeestje, Paardenbijter, Houtpantserjuffer

Onder: Steenrode heidelibel

18 juli
Zwarte dag voor de Bandheidelibel. Een van de stukken waar ze voorkomen is door het waterschap totaal kaal gemaakt. En dat terwijl de meeste heidelibellen nog moet uitsluipen.

Ongelooflijk dat er met dit soort zeldzame gebieden niet zorgvuldiger omgegaan wordt.

Boven: zeldzame Kanaaljuffer, zeldzame Knoopkruidschildwants en Icarusblauwtje
Onder: Tengere pantserjuffer, Weegbreemot en Watersnuffel

14 juli
De eerste Bandheidelibellen

4 juli
Beekoeverlibel, Oranje zandoogje en Kleine vuurvlinder

2 juli
Koevinkjes (2x), Gehakkelde aurelia en Atalanta

25 juni

Boven: Grote vos, Weidebeekjuffer m + f
5 x Beekoeverlibel, Grote keizerlibel
Eiafzettende grote keizerlibel, Klein geaderd witje

31 mei

Boven: Soldaatje, Fraaie schijnboktor, Beekrombout, Vroege glazenmaker

Boven: Bruin blauwtje, Bruine korenbout, weidebeekjuffer

Onder: Icarusblauwtje en bessenschildwants

23 mei

Boven: Bruine korenbout + copula, Platbuik man

Onder: Driehoekeendagsvlieg, Viervlek, Zwart soldaatje, St. Jacobsvlinder

Boven: Zwart soldaatje, Icarusblauwtje, Akkerviooltje

Onder: Rozenbottel met Rozenkevers, Zwarte soldaatjes

Daaronder: Vuurvlinder en Bruine korenbout