21 juli
Ja er was er 1 net uitgeslopen: Bandheidelibel. Verder het Bruin blauwtje
Daaronder: een Distelvink, Zuringrandwants en Roodborsttapuit
Daaronder: Gewone oeverlibel (totaal verkleurd), Gewone oeverlibellen incopula en de Brede wespenorchis

Op 18 juli weer op zoek geweest of de Bandheidelibel te vinden was: helaas

Wel een aantal vlinders: Zwartsprietdikkopje, Landkaartje, Oranje zandoogje, Bruin blauwtje

Daaronder: Roodbaardroofvlieg, Weidebeekjuffer en Vuulibel