Heerlijk dagje uit geweest naar de Markerwadden. 22 april en het was fris maar we hadden het wel droog gehouden. Jammer dat er te veel wind was om de Baardmannetjes goed op de foto te krijgen. Deze bleven meestal laag in het riet verscholen.

Baardmannetjes

2x Rietzanger en 2 x Rietgors

Witte kwikstaart

 

Gele kwikstaart

Kuifeend

Kluut

Grote witte reiger

Slobeend

Wintertaling

Geoorde fuut