20 mei

Het Bonte dikkopje was hier volop te vinden.
Ook een verse Vroege glazenmaker kon op de foto gezet worden.

Boven: Landkaartje, Groentje en Bosknobbeldaas

Onder: Viervlek, Noordse witsnuit. Daaronder: Geoorde fuut

Blauwborst, Rietgors en Boompieper