Vorig jaar was op deze datum alles al kaal geschraapt met hier en daar nog een plukje planten op de oever. Afgelopen week met het waterschap hier rondgelopen om te bekijken hoe we het maaibeleid zouden kunnen aanpassen om de Bandheidelibel meer kans te geven. In ieder geval de belofte gekregen dat er later gemaaid gaat worden. 

Immers de Bandheidlibel zit midden in de paartijd. Ook enkele belangrijke gedeeltes aangewezen die niet gemaaid zullen worden. Hopelijk gaat dit helpen want er zijn er nog bedroevend weinig te vinden. Roel van het waterschap was wel onder de indruk van het fraaie stukje natuur. Het waterschap zit met het dilemma dat ook de doorstroming van het water gewaarborgd moest worden en dat het zoeken was naar een balans. Als je een aantal jaren niets doet is het hele beekje dichtgeslibt. Gelukkig hebben we een paar Bandheidelibellen gezien en hij heeft zelfs een foto kunnen nemen om bij het waterschap het belang te onderstrepen.